NL | FR
 
 
 
 
Home > Wie zijn we?

Wie zijn we?

De huidige Belgische Bontfederatie vzw, is opgericht in 1941 onder de benaming ‘Belgische Nationale Federatie voor Bont’. Het was een overkoepeling van enkele reeds bestaande beroepsverenigingen. Deze groeperingen waren : de Syndicale Kamer van het Bont van België, de Unie van Bontwerkers Technici van België vzw, de Beroepsvereniging van Pelterijenbereiders en Ververs van België en de Franstalige zustervereniging, de Union professionelle des Apprêteurs et Teinturiers de Belgique.

Met de federatie werd gestart op initiatief van de Syndicale Kamer voor het Bont van België, met het oog op een ‘loyale onderlinge samenwerking’. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 april 1941.
De oprichting gebeurde onder Duitse bezetting. In de statuten, die eerder typisch zijn voor een Belgische beroepsvereniging, vindt men van in het oogspringende oorlogstoestanden, niets terug. Aangezien het om een vereniging gaat van ‘groeperingen’, is de vormgeving van een overkoepelende federatie misschien noodzakelijk geweest om aan ‘belangrijkheid’ te winnen.

Uit de statuten kan men afleiden dat er blijkbaar toch problemen waren met de bevoorrading in grondstoffen en spreekt men over de ‘rechtvaardige’ verdeling ervan onder de betrokken firma’s. In een tekst van kort na de oorlog vinden wij terug dat de grote moeilijkheid toen in feite bestond uit de opeising van goederen en grondstoffen door de bezetter. Misschien was dit de werkelijke reden voor het ontstaan van de federatie.
De Syndicale Kamer van het Bont van België is waarschijnlijk de oudste van de bij de oprichting betrokken verenigingen. Een afbeelding van het wapen van de vereniging is terug te vinden in het Duitstalige boek ‘Die Kürschner und Ihre Zeichen’ (P. Larisch), met als datum van oprichting 1911. De Syndicale Kamer werd pas ontbonden in 1994.

De Unie van Bontwerkers Technici van België vzw werd opgericht op 2 oktober 1934 en werd in 2010 ontbonden.

De Union professionnelle des Apprêteurs et Teinturiers de Belgique, opgericht in 1938, en de Beroepsvereniging van Pelterijenbereiders en Verwers van België hebben opgehouden te bestaan.
De naam van de federatie veranderde op 25 februari 1959 in : Belgische Nationale Federatie van het Bont en Kleinvel vzw. Op 22 juni 1988 werd het de Belgische Bontfederatie vzw, als een gewone ledenvereniging van bedrijven.