NL | FR
 
 
 
 
Home > Info > Pels & dierenwelzijn

Pels & dierenwelzijn

Op de pelsdierhouderijen

De pelsdierhouderij behoort tot de beste leerlingen van de klas op het gebied van dierenwelzijn bij de dierenhouderij

Onafhankelijk diergeneeskundig onderzoek heeft aangetoond dat pelsdieren beter verzorgd worden dan de kippen, varkens en runderen die we dagelijks verorberen.
De leefomstandigheden op Europese, Amerikaanse en Canadese pelsdierenhouderijen zijn optimaal op de behoeften van de dieren afgestemd en voldoen aan de wettelijke richtlijnen en normen voor huisvesting, voeding, gezondheid, welzijn en milieu.

In het wild

De bontsector maakt reeds lang geen gebruik meer van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd.

Alle plant- en diersoorten brengen meer nakomelingen voort dan nodig om zichzelf te vervangen. Deze overschotten worden daarom, waar nodig, weggevangen.
Dit kan zowel zijn als controle van over-populatie, tegen de verspreiding van ziektes , als bescherming van landbouwgebieden of waardevolle natuurgebieden. Of gewoonweg als bron van voedsel en inkomen voor de lokale bevolking in het hoge Noorden waar geen landbouw mogelijk is. Ongeveer 10% van de in het wild gevangen dieren komt finaal in de pelshandel terecht.

Origin Assured label

Het Origin Assured label biedt consumenten waarborg over de origine van pels

De Internationale Bontfederatie IFTF introduceerde eind 2006 een nieuw labelingsysteem om meer duidelijkheid te verschaffen over de herkomst van de pelzen. Van elk pelsproduct dat het Origin-Assured-logo (OA-logo) draagt, is men zeker dat de gebruikte vellen afkomstig zijn van een land waar de pelsproductie onderworpen is aan erkende en gevestigde regelgeving en normen.

Klik hier voor alle informatie betreffende het OA-label.