NL | FR
 
 
 
 
Home > Nieuws

Nieuws

Het terugdraaien van het verbod op pelsdierhouderij in Nederland is een overwinning op de rechten van de mens en het recht om vrij te ondernemen

In een verrassend duidelijke en snelle uitspraak oordeelde een Nederlandse rechtbank woensdag dat het verbod op de pelsdierhouderij, die in werking treedt in 2024, ongrondwettelijk is en bijgevolg vernietigd moet worden. Het verbod werd eind 2012 gestemd door de Nederlandse Senaat maar, refererend naar het Verdrag van de Rechten van de Mens, was de rechtbank van oordeel dat het verbod op de pelsdierhouderij ongrondwettelijk is.

Het oorspronkelijke verbod op de pelsdierhouderij was gebaseerd op het feit dat bont een ‘onnodig luxeproduct is’. Het verbod  bood aan de Nederlandse pelsdierhouders echter geen enkele compensatie voor het feit dat het verbod hen oplegde om hun onderneming te sluiten en ze op die manier hun volledige bron van inkomsten verloren. De rechtbank oordeelde dan ook dat dit feit volledig indruist tegen het ‘Verdrag voor de Rechten van de Mens’.

“De Europese bontsector is uitermate tevreden dat de rechten van de mens uiteindelijk toch belangrijker en essentiëler geacht worden dan de politieke beslissing over subjectief gegevens zoals ‘ethiek’ en ‘moraal’. Het houden en kweken van pelsdieren als landbouwactiviteit zou een vrije keuze moeten zijn eerder dan dat dit gereguleerd wordt met een wetgeving die de basisrechten van de mens schaadt. Er zijn geen harde, redelijke argumenten om een goed draaiende landbouwactiviteit, waar dierenrechten van primair belang zijn en die voor grote exportinkomsten zorgt, te verbieden”, zegt Kenneth Ingman, voorzitter van Fur Europe, de koepelorganisatie voor de Europese bontsector.

Nederlandse pelsdierhouders zeer verheugd met deze uitspraak
“We hebben altijd geloofd in het feit dat we een sterke zaak hadden, en we zijn uitermate blij te horen dat een onafhankelijke rechtbank zo snel en duidelijk heeft aangegeven dat een wet op het verbieden van de nertshouderij volledig verkeerd was. Het is een grote opluchting voor de Nederlandse pelsdierhouders die op deze manier hun levensonderhoud terugwinnen en terug hun normale gezins- en bedrijfsleven opnieuw op kunnen nemen”, zegt Wim Verhagen, Managing Director van de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierhouders.

Internationale impact van de uitspraak
Verwacht wordt dat deze uitspraak een internationale impact zal hebben gezien in een verbod op de pelsdierhouderij in verschillende landen ter discussie staat. “De boodschap vanuit Nederland is dat de politici in Europa die de pelsdierhouderij willen verbieden, beter twee keer nadenken. Ik hoop dat de boodschap van de rechtbank in Den Haag hen zal overtuigen dat, in plaats van het willen verbieden van een goed draaiende landbouwsector die hoog scoort op zowel dierenwelzijn en het genereren van exportinkomsten, het beter zou zijn dat ze de industrie beter helpen verder te ontwikkelen. “

Ook in België dienden verschillende politici voorstellen in om de pelsdierhouderij in België te verbieden. De Belgische Bontfederatie en de Belgische Federatie voor Pelsdierhouders hopen dan ook dat Belgische politici de uitspraak van de rechtbank in Den Haag mee in rekening zullen nemen vooraleer zij een besluit nemen.

Nederland is het derde grootste land wat betreft het kweken van nertsen met een jaarlijkse productie van vijf miljoen pelzen. Een rekenoefening van KPMG schat dat de compensatie voor het sluiten van de Nederlandse pelsdierhouderijen ongeveer 1.2 miljard euro zou kosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.Terug