NL | FR
 
 
 
 
Home > Nieuws

Nieuws

Bontfederatie en Federatie voor Pelsdierhouderijen corrigeren de verklaringen van GAIA in de media.

GAIA heeft de rechtszaak die de bontsector tegen haar indiende geenszins gewonnen.

Op donderdag 13 oktober is de rechter in kortgeding niet ingegaan op de vraag van de Belgische Bontfederatie en de Federatie voor de Pelsdierhouderijen om de tegen haar gerichte campagne van GAIA te schorsen. Dit betekent echter niet dat GAIA aan het langste eind trekt en de zaak gewonnen heeft. De rechter besliste immers geen uitspraak te kunnen doen op basis van de juridische vorm van de klacht. “Het uitblijven van een uitspraak is een gemiste kans om de consument en het brede publiek correct te informeren over de praktijken binnen de sector”, aldus de twee ondernemersorganisaties.

Vorige week dinsdag lanceerde GAIA haar anti-bont campagne met daarin het gefotoshopte beeld van acteur Jean Claude Van Damme die een gevilde nerts in zijn handen houdt. De Belgische Bontfederatie en de Federatie voor Pelsdierhouders hadden hun buik vol van deze misleidende informatie en dagvaardden GAIA vorige week woensdag in kortgeding.

De bontsector diende de klacht in omdat ze het niet kunnen vond dat GAIA met haar choquerende affiche een beeld opriep bij het brede publiek, alsof de sector pelsdieren niet goed zou behandelen. Met dergelijk beeld en bijhorend persbericht werden nog maar eens bepaalde vooroordelen van de sector naar voor gebracht die niet stroken met de werkelijkheid.

Niet alleen voldoet de bontsector aan de Europese regelgeving die opgelegd is voor de landbouwsector in het algemeen en de pelsdierhouderij in het bijzonder, de bontsector levert internationaal zeer veel inspanningen wanneer het aankomt op dierenwelzijn. Zo is de Europese Federatie voor de Pelsdierhouderij (EFBA) bezig met het ontwikkelen van een certificatieprogramma voor kwekerijen, “WelFur”. Dit programma zou in werking treden vanaf 2013. Het doel van dit programma is het garanderen van de hoogste graad van dierenwelzijn in Europese pelsdierhouderijen. Hiervoor ontwikkelde de sector een assessment waarbij rekening gehouden wordt met goede voeding, goede huisvesting, goede gezondheid en goed gedrag.

Tevens ijvert de bontsector voor een goede Europese en nationale reglementering voor pelsdierhouderijen en wil ze er mee op toezien dat deze wetgeving correct nageleefd wordt.
“Alle misbruiken zullen bestraft worden, enerzijds door onmiddellijke uitsluiting van de pelsdierhouderij uit de nationale en Europese Bontfederatie, anderzijds zal de Federatie van de Pelsdierhouderijen alle misbruiken bij de bevoegde autoriteiten melden zodat pertinente maatregelen genomen en toegepast zullen worden”, aldus Françoise Hossay, Managing Director van EFBA.

De Belgische Bontfederatie en de Europese Federatie voor Pelsdierhouderijen vinden het dan ook uitermate spijtig dat de rechter niet kon ingaan op de vraag om de publicatie van de choquerende foto’s in te trekken. Op deze manier kan GAIA zijn misleidende campagne verder zetten en de bontsector opnieuw onterecht in een negatief daglicht stellen. Met deze juridische actie laat de Bontsector echter weten dat ze niet akkoord gaat met de misleidende beelden en de desinformatie die GAIA keer op keer over de sector naar buiten brengt. Het is belangrijk dat de consument geïnformeerd wordt over wat echt gebeurt in de pelsdierhouderijen en dat hij weet dat dierenwelzijn een prioriteit is binnen de bontsector, net zoals dit een prioriteit is binnen alle landbouwsectoren waar dieren gekweekt worden. Terug