NL | FR
 
 
 
 
Home > Nieuws

Nieuws

Bontfederatie en Federatie voor Pelsdierhouderijen dagvaarden GAIA in kortgeding.

Vandaag dagvaardden de Belgische Bontfederatie en de Europese Federatie voor Pelsdierhouders GAIA in kortgeding. Beide ondernemersorganisaties zijn de onjuiste beweringen en de zwartmakerij van GAIA ten aanzien van hun sector grondig beu.
“Het wordt tijd dat de consument correct geïnformeerd wordt en weet welke inspanningen de sector levert wanneer het aankomt op dierenwelzijn”, laten beide federaties weten. 

Dinsdag lanceerde GAIA haar anti-bont campagne met daarin het gefotoshopte beeld van acteur Jean Claude Van Damme die een gevilde nerts in zijn handen houdt. “Dat GAIA dergelijke sensationele beelden naar voor brengt in de hoop de media en het publiek te choqueren, daar kijken we niet meer van op”, aldus de ondernemersorganisaties. Maar dat GAIA keer op keer ronduit verkeerde informatie de wereld instuurt, dit kan voor ons niet meer door de beugel. De federaties verwijzen hier naar het persbericht dat GAIA gisteren rondstuurde.

In tegenstelling tot het onderzoek van GAIA toont een onderzoek uitgevoerd door IPSOS in België in december 2010, in opdracht van EFBA, aan dat de helft van de Belgen (49%) van mening zijn dat de pelsdierhouderij volledig toegelaten moet worden in Europa onder strikte voorwaarden en goed gecontroleerde omstandigheden.

De bontsector levert internationaal zeer veel inspanningen wanneer het aankomt op dierenwelzijn. Zo is de Europese Federatie voor de Pelsdierhouderij (EFBA) bezig met het ontwikkelen van een certificatieprogramma voor kwekerijen, “WelFur”. Dit programma zou in werking treden vanaf 2013. Het doel van dit programma is het garanderen van de hoogste graad van dierenwelzijn in Europese pelsdierhouderijen. Hiervoor ontwikkelde de sector een assessment waarbij rekening gehouden wordt met goede voeding, goede huisvesting, goede gezondheid en goed gedrag.
In tegenstelling tot wat GAIA beweert is natuurlijk bont niet slechter voor het milieu dan vals bont. Een recente studie  (2011) betreffende de levenscyclus van natuurlijke pels en vals bont uitgevoerd door de sector op basis van internationaal erkende normen toont aan dat natuurlijke pels en vals bont op verschillende punten met elkaar vergeleken moeten worden wanneer het gaat om milieu-invloeden alvorens een algemene conclusie getrokken kan worden.
Zo toont de studie aan dat natuurlijk bont veel duurzamer is dan vals bont. Natuurlijk bont gaat makkelijk 30 jaar mee, daar waar de levensduur van vals bont in de meeste gevallen onder de 10 jaar ligt en men het kledingstuk dus sneller moet vervangen.

Wat betreft de impact op het ecosysteem, het risico van een klimaatsverandering en het gebruik van hernieuwbare bronnen heeft natuurlijk bont een veel kleinere impact op het milieu dan vals bont. Natuurlijk bont maakt immers hergebruik van verschillende materialen in het productieproces, van het gebruik van dierlijke bijproducten voor de voeding tot het hergebruik van de pels van een oud kledingstuk voor de herwerking in een nieuw stuk.

5 oktober 2011Terug