NL | FR
 
 
 
 
Home > Nieuws

Nieuws

Bontsector verwijt GAIA desinformatie en vraag tot afschaffing van familie-ondernemingen

Bontfederatie en Federatie voor Pelsdierhouderijen verwijten GAIA desinformatie en vraag tot afschaffing van familieondernemingen.
De bontsector garandeert diervriendelijke herkomst van bont.

Vandaag lanceerde GAIA de zoveelste anti-bont actie op rij. GAIA gebruikt hierin een wansmakelijk, sensationeel en onterecht beeld van acteur Jean Claude Van Damme, onder meer bekend voor Hollywood - films waarin geweld niet geschuwd wordt.
Niet alleen schotelt de organisatie de consument verkeerde informatie voor, ze ijvert ook voor het afschaffen van talrijke familieondernemingen actief in België in de sector.

De advertentie voor de anti-bont campagne toont acteur Jean Claude Van Damme met in zijn bebloede handen een “gefotoshopte” gevilde nerts. Zoals de Bontfederatie voorspelde in augustus, probeert de dierenrechtenorganisatie andermaal via de media het brede publiek te misleiden en te choqueren. Tevens roept het beeld vooroordelen op over de sector en het slachten van dieren die helemaal niet stroken met de realiteit. Beide ondernemersorganisaties laten weten dergelijke misleiding niet te aanvaarden.

De bontsector en het gebruik en verkoop van bont kent de jongste jaren een stijgend succes. Dit succes is mede te danken aan de inspanningen van de sector in het kader van dierenwelzijn en door het objectief en open informeren van klanten, ontwerpers en modewinkeliers. Bij de aankoop van een product verwacht de hedendaagse consument terecht open en transparante informatie over de herkomst en over de manier waarop het product is gemaakt, benadrukken beide federaties. 
Om de consument terdege te informeren ontwikkelde de bontsector het ‘Origin Assured’ programma. Het OA-initiatief (Origin Assured) biedt de consument de zekerheid dat de pels in een kledingstuk die het OA label draagt, afkomstig is van een land waar nationale en lokale wetgevingen en standaarden gelden voor de productie van bont. Enkel pels afkomstig van goedgekeurde soorten, geselecteerd uit goedgekeurde landen en verkocht wordt via deelnemende veilinghuizen, kan het OA-label dragen.
Door de introductie van het OA-label beschikt de consument over alle informatie over het aangekochte product. Daardoor kan de klant op een duidelijke, verantwoorde manier voor bont kiezen. 

Alle 19 nertsenkwekerijen in België kweken nertsen volgens de door de Europa opgelegde regels en normen en voldoen bijgevolg aan de criteria om het OA label te dragen. Wat betreft dierenwelzijn is de Europese federatie voor de pelsdierhouders (EFBA) bovendien bezig met het ontwikkelen van een certificatieprogramma voor kwekerijen. Dit programma zou in werking treden vanaf 2013.

In tegenstelling tot wat GAIA beweert is natuurlijk bont niet slechter voor het milieu dan vals bont. Een studie betreffende de levenscyclus van natuurlijk en vals bont uitgevoerd door IFTF (International Fur Trade Federation) in 2011 toont aan dat natuurlijk en vals bont op verschillende punten met elkaar vergeleken moeten worden wanneer het gaat om milieu-invloeden alvorens een algemene conclusie getrokken kan worden.
Zo toont de studie aan dat natuurlijk bont veel duurzamer is dan vals bont. Natuurlijk bont gaat makkelijk 30 jaar mee, daar waar de levensduur van vals bont in de meeste gevallen onder de 10 jaar ligt en men het kledingstuk dus sneller moet vervangen.

Wat betreft de impact op het ecosysteem, het risico van een klimaatsverandering en het gebruik van hernieuwbare bronnen heeft natuurlijk bont een veel betere impact op het milieu dan vals bont. Natuurlijk bont maakt immers hergebruik van verschillende materialen in het productieproces, van het gebruik van dierlijke bijproducten voor de voeding tot het hergebruik van de pels van een oud kledingstuk voor de herwerking in een nieuw stuk.

De Bontfederatie en de Federatie voor pelsdierhouderijen staan open voor alle vragen en voor bezoeken aan ateliers en kwekerijen van nertsen.

Meer info over dit persbericht:
Isolde Delanghe, Secretaris Bontfederatie, Tel 02/238 06 22 – GSM 0473/89 45 18 - www.bontfederatie.be
Françoise Hossay, Managing Director European Fur Breeders Association (EFBA), Tel 02/209 11 74 – GSM 0475/90 12 60 – www.efba.eu

Brussel, 3 oktober 2011Terug