NL | FR
 
 
 
 
Home > Nieuws

Nieuws

Bijhorende foto bij het nieuwsbericht

Verslag veiling Kopenhagen Fur april 2011

De wereldwijde prijs van nertsvellen werd opnieuw gezet tijdens de aprilveiling van Kopenhagen Fur in Glostrup. Met een aanbod van meer dan 5 miljoen vellen kan zeker over een succes gesproken worden, met een historisch hoge omzet van 2 miljard DKK (1 DKK = 7.46 euro). De gemiddelde prijsvan nertsvellen steeg met 3.4% (in Deense Kronen), wat een stijging van meer dan 10% betekent in USD. De prijzen van deze veiling lagen in het verlengde van de prijzen van de voorgaande veilingen.

Meer dan 600 klanten woonden de veiling bij, waarbij China en Hong Kong 405 personen vertegenwoordigden. Griekenland, Rusland en Zuid Korea waren in een gelijk aantal vertegenwoordigd.

Sinds de laatste veiling in februari zijn er diverse veilingen in verschillende landen geweest. Deze werden allen als zeer succesvol bestempeld. In het algemeen hadden ze allen meer bezoekers dan vorig jaar.

Vooral voor gemuteerde nerts was er een sterke vraag, en door het beperkte aanbod wereldwijd, werd een sterke competitie verwacht tussen de klanten. Dit was echter niet het geval met de hoofdtypes, waar de grote hoeveelheden de indruk gaven dat er genoeg vellen waren voor alle kopers.

Naast het grote aanbod nertsvellen was er ook een aanbod van ongeveer 11.000 Chinchilla- en 60.000 Swakara vellen. Chinchilla werd voor 98% verkocht. Wat betreft Swakara waren er 52.500 zwarte en 7.500 witte vellen. Met een verkoop van 100% stegen de prijzen met 25% in vergelijking met de september veiling.

Het resultaat van de veiling bevestigde dat China nog steeds de drijvende kracht is binnen de bontmarkt. De Chinese man in de straat heeft de prijzen van tal van producten zien stijgen de laatste jaren, dat de stijging van de bontprijzen door hen als normaal worden beschouwd. De Europese markt doet het ook beter, en meer bepaald de vraag vanuit Rusland droeg bij tot de goede verkoop.

Als laatste zien we dat ook de Noord Amerikaanse markt aan een heropleving bezig is. Dit is vooral te wijten aan een combinatie van een aantal koude winters en het herstel van de Amerikaanse economie.

21/04/2011Terug