NL | FR
 
 
 
 
Home > Nieuws

Nieuws

Reactie Belgische Bontfederatie op artikel rond beelden uit China

De Belgische Bontfederatie reageert geschokt bij het zien van de beelden uit China die vandaag in een artikel op de website van Het Laatste Nieuws verschenen.
Ten eerste door de wreedheid van de getoonde beelden en ten tweede dat de makers van deze beelden deze als representatief voor de pelssector voorstellen.
De getoonde beelden zijn immers totaal irrelevant voor de Europese, Canadese en Amerikaanse pelssector waar, net zoals voor alle andere dieren (kippen, varkens, runderen…), ook wetgeving bestaat rond de wijze van het houden en het slachten van pelsdieren.

Jammer genoeg is de nodige aandacht voor dierenwelzijn niet in alle delen van de wereld zo doorgedrongen als in het Westen. In Azië vinden we bijvoorbeeld naast de meest moderne bedrijven, met alle aandacht voor milieu en dierenwelzijn, ook bedrijven die aan geen enkele Westerse norm voldoen. Dit is echter geen probleem dat zich enkel binnen de pelssector voor doet. Het is een probleem voor alle producten die afkomstig zijn uit Azië.

China is sinds 2007 de grootste vervuiler ter wereld en wordt daarvoor met de vinger gewezen. Maar hoeveel Westerse consumenten geven er zich rekenschap van dat, door hun vraag naar goedkope wegwerpproducten, de helft van de Chinese vervuiling veroorzaakt wordt door Westerse bedrijven die hun productie en daarmee gepaard gaande vervuiling naar China hebben verplaatst?

Wie er zeker van wil zijn dat de pels die hij/zij koopt afkomstig is van dieren die op een verantwoorde wijze worden gehouden vraagt naar pels met het OA-label (Origin Assured). Elk pelsproduct dat het OA-logo draagt geeft immers de zekerheid dat de vellen afkomstig zijn van een land waar erkende en gevestigde regelgevingen of normen in voege zijn met betrekking tot de pelsproductie. 
De Belgische Bontfederatie moedigt dan ook het gebruik van  pels van gecontroleerde origine aan bij haar leden.
 
Meer info omtrent het OA-label : www.originassured.com

Klik hier voor het artikel uit Het Laatste Nieuws.

25 juni 2010
 Terug