NL | FR
 
 
 
 
Home > Nieuws

Nieuws

Bijhorende foto bij het nieuwsbericht

Regering behoudt principe van sper- en solden periode

Ondernemersorganisaties Mode Unie en UNIZO zijn tevreden met het behoud van het principe van de sper- en de soldenperiode, een beslissing die de regering nam. Mode Unie-directeur Luc Ardies: "de regering weerstond aan druk uit liberale hoek om de sperperiode helemaal af te schaffen en vrijwaart zo de diversiteit van het Belgische winkellandschap." Sper en solden laten handelaars toe 2 keer per jaar de collectieresten versneld te verkopen en dat geld te herinvesten in nieuwe collecties. Vanaf volgend jaar start de sperperiode enkele dagen later dan nu het geval is. UNIZO zal evalueren of de nieuwe periode lang gednoeg duurt om eerlijke concurrentie in de modesector te garanderen. De regering verfijnde ook, op vraag van UNIZO, het verbod op verkoop met verlies. Dumping door grote winkelketens blijft verboden.

Koppelverkoop
Inzake koppelverkoop moest er in elk geval een aanpassing komen na de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie terzake. In plaats van het huidige verbod met tal van uitzonderingen, wordt koppelverkoop principieel toegelaten mits bepaalde voorwaarden: er mag nooit verkocht worden met verlies en het aanbod mag niet oneerlijk zijn. Dat is belangrijk voor de kleinere spelers die niet de middelen hebben om via tijdelijke verkoop met verlies klanten bij andere spelers weg te lokken.

E-commerce
De regering voert ook een meer billijke regeling in voor e-commerce. Het vroegere verbod om betaling te eisen op het moment van de aankoop online wordt afgeschaft. Zo lopen aanbieders van e-commerce niet langer het risico dat de klant niet betaalt. In ruil krijgt de consument wel veertien dagen bedenktermijn in plaats van zeven. De Belgische regering anticipeert daarmee op het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie inzake “Consumer Rights”.

Bron: Mode Unie
 Terug